“He allowed himself to be swayed by his conviction that human beings are not born once and for all on the day their mothers give birth to them, but that life obliges them over and over again to give birth to themselves.”Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera

Vanuit Milan’s theaterachtergrond en opleiding aan de Fotoacademie ontstond zijn fascinatie voor het menselijk lichaam als uitingsvorm van de identiteit.

40843796_2115045602146735_7049990269407429556_n.jpg

Hij won de Fotoacademie Review Night 2018 die wordt beloond met eennsolo-tentoonstelling in De Melkweg. Deze  wordt op 17 maart 2019 geopend met de serie ‘State of Identity’ die daar voor de eerste maal aan het publiek wordt getoond.

Veel denkers hebben zich in de loop der jaren al gebogen over het begrip identiteit. Is identiteit iets dat vastligt of juist vloeibaar en veranderlijk is? En wat is de rol van de ander bij het vormen van onze identiteit, niet alleen onze naasten maar ook de maatschappij waarin we leven? Over het algemeen wordt identiteit gezien als een construct, dat ontstaat in de interactie met anderen. De omgeving houdt ons immers een spiegel voor, die bepaalt wie we worden. Via gedeelde maatschappelijke verhalen hopen we antwoorden te krijgen op onze existentiële vragen. Hoe zien we de mens en hoe belangrijk is zelfrealisatie?

Het werk van Milan Gies gaat over identiteit in relatie tot kwetsbaarheid bv door een lichamelijke aandoening, verslaving of sexuele geaardheid. Doordat hij langere tijd met zijn modellen werkt leert hij ze kennen en kan hij doordringen tot de essentie van het vraagstuk: waar begint en einidigt iemand’s identiteit? En in hoeverre ligt die vast? Het resultaat zijn foto’s van een soms pijnlijke dan weer ontroerende schoonheid. Even klassiek (de problematiek die hij aanroert is van alle tijden) als eigentijds (de wijze waarop wij ermee omgaan).